Dit buitengewoon rijke en interessante boekje is geschreven door Ron de Muijnck en werd voor het eerst uitgegeven in 2013 door Museum Amsterdam Noord. In 2018 verscheen bij de viering van 100 jaar Vogeldorp een gewijzigde tweede druk. Die is nog te koop.
De schrijver is er in geslaagd een zeer grote hoeveelheid informatie en beeldmateriaal goed geordend en uiterst levendig in een boekje van 34 bladzijden A5-formaat.

Wat moet je minimaal weten als je geinteresseerd bent in de woningnood, de volkshuisvesting, de tuindorpgedachte en het ontwerpen en bouwen van Disteldorp? Alles wat in dit boekje staat.

Dit vierkante boekje van 54 pagina’s is geschreven door Marga Kuperus en Willem Oosterbeek en werd in 1992 eenmalig uitgegeven door Woningbedrijf Noordwest (voorloper Ymere) dat toen 10 jaar bestond. Het geeft ten opzichte van het boekje ‘Disteldorp en Vogeldorp’ meer een impressie. Het bevat naast zes interviews met bewoners veel mooie foto’s waarvan er veel niet in de beeldbank van het Stadsarchief te vinden zijn. De beschrijving van het ontwerpen en bouwen van het dorp is bijzonder interessant. Een tweede stuk gaat over veranderingen in de samenstelling van de bewoners van Disteldorp.

We zullen de uitgever vragen er een pdf van te maken en die op internet te zetten.

Niet meer te koop, maar ook zeer de moeite waard is dit boekje van Wil Swart, in 1992 uitgegeven door Wijkopbouworgaan Midden-Noord Amsterdam 1992. Ze geeft daarin, levendig geschreven, een beknopte geschiedenis van het ontstaan van Noord in de eerste twintig jaar van de 20e eeuw. Waar nodig – zoals bij de woningnood en de volkshuisvesting – grijpt ze terug op ontwikkelingen die in de tweede helft van de 19e eeuw in gang werden gezet.Er zitten kleine geschreven portretten in van Tellegen, Wibaut, Keppler, Kropholler, Van der Pek Thijsse, Heimans en Vliegen.

Niet in de boekwinkel

Dit boekje van Wil Swart bestrijkt een iets ruimere periode van de geschiedenis van Noord en wordt verteld vanuit de de notulen van de gemeenteraad. Je krijgt in dit levendig geschreven boekje een beeld van de ontstaansgeschiedenis van de overwegingen en beslissingen waarvan we de uitkomst nu kennen. Ze geeft ook in dit boek weer een aantal korte portretten van de hoofdrolspelers: wethouders en gemeenteraadsleden.

 

.Disteldorp wordt nogal eens verward met Asterdorp waarvan de geschiedenis – , misschien door dit boekje van Stefan Steinmetz – bekender is. Asterdorp werd in 1927  bewust gebouwd als een wijk voor ‘ontoelaatbaren’, asocialen. Omringd door een muur met maar één toegangspoort moest daarbinnen verheffing van de armste, lastigste arbeiders tot beschaafde burgers plaatsvinden. Kinderen groeiden er op, vrouwen bezochten het badhuis, mannen sprokkelden een inkomen bij elkaar en ouderen sleten er hun laatste jaren. Stephan Steinmetz vertelt hun geschiedenis heel levendig en van binnenuit, aan de hand van brieven, archiefonderzoek, verslagen van opzichteressen en gesprekken met oud-bewoners. Met het verheffingsideaal kwam stigmatisering. In 1955 werd de wijk stilletjes gesloopt. In Asterdorp behoedt Steinmetz deze wrange Amsterdamse geschiedenis voor de vergetelheid. Dat is nodig, want vragen als ‘Hoe maakbaar is onze samenleving?’ en ‘Hoe ver mag de overheid het privéleven van burgers betreden?’ zijn prangender dan ooit.   

Uitgegeven door Atlas Contact, Amsterdam, 2016. Nog verkrijgbaar in de boekhandel

Deze biografie van Louise Went is geschreven door Wilhelmina C. Blomberg. Het is een liefdevolle beschrijving van het leven en het werk van Louise Went, die een van haar voorbeelden was op het terrein van Volkshuisvesting en Maatschappelijk werk.
Het boekje geeft een heel concreet beeld van de tijd de omgeving waaruit Louis Went voortkwam en hoe zij zich ontwikkelde. Ook degenen die invloed op haar hadden komen aan bod. Wie geinteresseerd is inde ontwikkeling van de volkshuisvesting en het maatschappelijk werk in Nederland leest er in dit boek over vanuit het perspectief van twee vrouwen die daar grote invloed op hebben uitgeoefend.

Alleen antiquarisch nog te koop.

Disteldorp is opgezet als een tuindorp. In 1990 werd bij het 75-jarig bestaan van Woningbedrijf Amsterdam deze zeer doorwrochte studie over het ontstaan, de inhoud en de toepassing van de tuindorpgedachte gepubliceerd, geschreven door Frank Smit e.a. Je moet niet verwachten daarin veel specifieks over Disteldorp te lezen. Je krijgt wel een mooi beeld van de plek die Distel- en Vogeldorp in de ontwikkeling van de volshuisvestin in Nederland innamen.

Niet in de boekwinkel, wel antiquarisch te koop.

De meest uitgebreide studie over de volkshuisvesting in de eerste helft van de 20e eeuw, een standaardwerk. De ‘echte’(sic) Amsterdamse School, zoals die van vooral Michel de Klerk , is volgens Stissi een incident gebleven inde Amsterdamse sociale woningbouw. Wat daar niet toe gerekend wordt, verdient minstens zoveel aandacht. Hij vindt dat er destijds in de commentaren op gerealiseerde sociale woningbouw-architectuur teveel aandacht voor de constructie was en te weinig voor de esthetiek van de gevel bestond.

Schermafbeelding 2019-09-05 om 09.04.30

De website van   Stadsarchief Amsterdam (klik aan) geeft je toegang tot de BEELDBANK, de INVENTARISSEN, de INDEXEN en de BIBLIOTHEEK.  De foto’s van de Beeldbank kun je in de meeste gevallen downloaden en zijn dan gratis voor particulier gebruik. In de Inventarissen en Indexen kun je op trefwoord zoeken naar documenten, waarvan er veel inmiddels gedigitaliseerd zijn. Op deze site hebben we gebruik gemaakt van de Woningboeken uit de Inventarissen. Uit de Indexen hebben we gebruik gemaakt van de Woningkaarten, de Gezinskaarten, de Overgenomen delen, de Bijzondere registers en de Marktkaarten
Op deze Disteldorp-website kan je lezen hoe je met die verschillende kaarten en boeken kunt werken: ONDERZOEK (klik aan) 

Theo Bakker heeft online een zeer uitgebreide en overzichtelijke geschiedenis van Amsterdam gemaakt. De link naar zijn domein is Theo Bakker’s domein (link) . Als je op een van de daar genoemde onderwerpen klikt, dan wordt een pdf van het artikel downgeload. Hierbij als voorproefje zijn artikel over de Buiksloterham.link

Schermafbeelding 2019-09-03 om 08.55.46

D

D

D